• Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund
  • 43451230
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

ALBERTSLUND LILLESKOLE

SFO 30747783

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,7 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-5. klasse): 22 elever pr. klasse
  • Udskolingen (6.-9. klasse): 21,3 elever pr. klasse

  •  

Gennemsnitskarakterer

9.kl. afgangsprøver på Albertslund Lille Skole    

Skolen fører ikke op i kristensdomskundskab, da vi underviser i religion.

   
De understregne prøver er tvungne, resten udtrækkes centralt.     
Fag    2015  2014  2013  2012 2011 2010
Dansk Læsning 7,26 7,48 5,5 7,47 7,33 7,46
  Retskrivning 7 7,17 5,33 7,24 6,67 6,38
  Skriftlig fremstilling 7,16 6 7,44 5,82 5,89 5,92
  Orden (til 2012) x x x 5,47 5,67 4,46
  Mundtlig 8,16 9,74 9,72 8,41 6,22 7,69
Engelsk Mundtlig 8,79 8,91 9,44 9 7,83 7,62
  Skriftlig x x 6,89 x x x
Tysk Skriftlig 7,63 x x x x x
  Mundtlig x x x x x x
Samfundsfag Mundtlig x   x 9,18 8,17 6,92
Historie Mundtlig x 9,22 x x x x
Matematik Færdigheder 9,11 8,04 5,94 6,94 6,94 7,92
  Problemløsning 7,89 6,96 5,17 6,71 6,22 6,92
  Mundtlig 8,21 x 5,61      
Fysik/kemi Mundtlig/praktisk 9,58 10,7 8,39 8,35 6,33 7,92
Biologi Skriftlig  x x x 8,47 8,83 11
Geografi Skriftlig x 7,35 x x x x
Idræt (fra 2015) Mundtlig/praktisk x x x x x x
Obligatorisk projekt Obligatorisk projekt 8,94 9,38 7,18 7,53 7,72 4,67
Samlet gennemsnit
Gennemsnit 8,16 8,27 6,96 7,55 6,99 6,53

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Skolen bruger digitale læremidler - navnlig i de større klasser.

Elever fra 6. klasse og op forventes at medbringe egen bærbar 13-15" (ikke Ipads el. lign.). Elever kan låne et skab, hvis de har behov for at opbevare den på skolen.

For de større elever er det også anbefalelsesværdigt at have en lille blækprinter som deres bærbare er sat op til. Den skal dog ikke medbringes i det daglige, men bruges til print hjemmefra samt til terminsprøver og afgangsprøver.

Derudover har skolen cirka 1 klassesæt bærbare samt  cirka 3 klassesæt Ipads til 5. og ned.

Antal lærere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:
 

  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 16-01-2015:  13
  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret: 13
  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  11,5

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale